Społeczeństwo polskie stoi obecnie przed wyzwaniem uporania się z wieloma złożonymi problemami. Należy do nich m.in. sztywne bezrobocie, wysokie zarówno wśród osób z wyższym wykształceniem jak i wśród osób o niższych kwalifikacjach. Problemem jest dostępność i jakość podstawowych usług społecznych oraz system zabezpieczeń  generujący zjawisko wykluczenia społecznego.Continue Reading

15 listopada 2010 w Moskwie aresztowano dwóch artystów z artystycznej grupy „Voina” – Olega Vorotnikova i Leonida Nikolaeva. Zostali oni przewiezieni do „Centrum Przeciw Ekstremizmowi” – więzienia o ostrym rygorze w Sankt Petersburgu, jak dotąd pozostają w areszcie. Postawiono im zarzuty z art 213.1 b rosyjskiego kodeksu karnego, który mówiContinue Reading

Entropa is a satirical sculpture created by Czech artist David Černý and commissioned by the government of the Czech Republic to mark the occasion of its presidency of the Council of the European Union. It was supposedly created jointly by 27 artists and artist groups from all member countries ofContinue Reading