Jak szybko się rozwieść?

Rozwód to bez wątpienia jedno z trudniejszych doświadczeń w życiu każdego człowieka. Jest to poniekąd zakończenie pewnego etapu. Aby uniknąć kosztów psychicznych tej trudnej decyzji lub w celu rozpoczęcia nowego życia jak najszybciej, wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata, dzięki któremu rozwód, zwłaszcza z orzeczeniem o winie przebiegnie szybciej. 

Co robić, aby szybko się rozwieść?

Niestety proces oczekiwania na pierwszą rozprawę jest dosyć długi. Warto jednak zaznaczyć, że jeżeli rozwód następuje za porozumieniem stron i z inicjatywy obojga małżonków, małżeństwo może zostać zakończone już na tej pierwszej rozprawie. W praktyce najczęściej jednak mało jest osób, które kończą małżeństwo dobrowolnie i bez zbędnym emocji. Często następuje także podział majątku, a także podział opieki nad dziećmi, jeżeli zrodziły się z danego związku. Łatwy i szybki rozwód następuje tak naprawdę wyłącznie wtedy, kiedy małżonkowie zgadzają się co do rozwiązania małżeństwa, mają podpisaną intercyzę i nie mają wspólnych dzieci. Sąd bierze najczęściej pod uwagę dobro małoletnich, pozostawiając inne kwestie w tyle.

O czym należy pamiętać, aby szybko się rozwieźć?

Pierwszą kwestią związaną z prawidłowym i szybkim przeprowadzeniem rozwodu jest stworzenie umiejętnie napisanego pozwu rozwodowego. Warto pamiętać, aby pozew ten przygotowany został przez doświadczonego prawnika. Chociaż poprawnie napisane pozwy rozwodowe dostępne są w sieci, każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia w razie, gdyby jednak jedna ze stron się rozmyśliła i chciała walczyć o związek lub nie zgodziła się na jego zakończenie na przykład z zemsty. Warto pamiętać także o tym, aby nie wnosić pisma o zlikwidowanie kosztów sądowych. To stanowczo wydłuża proces, a wnioski te często nie są w ogóle rozpatrywane, dlatego osoby, którym zależy na czasie, powinny wpłacić wszelkie należne środki. Opłata sądowa powinna zostać wniesiona przed złożeniem wniosku do sądu. Trzecią kwestią jest konieczność zgodności co do rozwiązania małżeństwa, co wiążę się z niewnoszeniem wniosku o orzeczenie wyłącznej winy o rozpad małżeństwa jednej ze stron. Takie sprawy mogą przeciągać się latami. Przyspieszenie rozwodu może nastąpić także wówczas, kiesy w jednym postępowaniu nie wnosi się podziału majątku. Warto zadbać o to, aby małżonkowie podzielili dobra jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do sądu?

Małżonkowie bardzo często skupiają się na samym złożeniu pozwu o rozwód, zapominając o tym, jak ważne jest umieszczenie dodatkowej dokumentacji, takiej jak złożenie aktu małżeństwa, skróconego odpisu aktu urodzenia urodzonych w małżeństwie dzieci, odpisu dla strony przeciwnej oraz dowodu uiszczenia opłat sądowych. Brak dokumentów bardzo często sprawia, że wyznaczany jest kolejny termin rozprawy. Pracownicy sądu mogą nie poinformować o konieczności dostarczenia dokumentów, jednak zazwyczaj to robią w celu uniknięcia niepotrzebnego chaosu. Jeżeli w małżeństwie urodziły się dzieci, najprawdopodobniej rozpad małżeństwa nie nastąpi na pierwszej rozprawie. Sąd często zaleca uratowanie więzi poprzez skierowanie pary na terapię. Jeżeli nie przynosi ona skutków sąd, wyznacza osobę u której zamieszka dziecko po rozwodzie. Rodzice mogą także dogadać się miedzy sobą, jak będzie wyglądał ten harmonogram.

Dowiedz się więcej o rozwodzie na stronie Kancelaria Sprawy Rodzinne.

Dodaj komentarz