Rodzielność majątkowa – co należy o niej wiedzieć?

Zawarcie związku małżeńskiego z pewnością dla każdej pary jest wyjątkowo odpowiedzialną decyzją. Zgodnie z tradycją i przekonaniami, po ślubie wszystko, co pary wnoszą do związku staje się ich wspólnym dobrem. Takie są również jedne z aspektów prawnych jakie obowiązują, podczas zawierania związku małżeńskiego. Jednocześnie warto podkreślić, że w polskim systemie prawnym dalej funkcjonuje pojęcie rozdzielności majątkowej. Wobec tego na czym ona polega i co mówi o niej polskie prawo?

W jaki sposób ustalana jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa dla wielu par stała się tak naprawdę nie tylko sposobem na zabezpieczenie swojej części majątku, ale także sposobem na to, by uniknąć konfliktów związanych z ekonomią już na późniejszych etapach całego małżeństwa. Zazwyczaj na podpisanie dokumentów odnośnie rozdzielności majątkowej pary decydują się jeszcze zanim związek małżeński zostanie zawarty. Niemniej jednak warto wiedzieć, że można także taką rozdzielność majątku ustanowić również po ślubie. Jednak w jakiej formie rozdzielność majątkowa jest ustalana? Otóż należy wymienić przede wszystkim:

  • intercyzę- jest to swoista umowa zawierana pomiędzy małżonkami w formie aktu notarialnego. Jest to dokument posiadający odpowiednią moc prawną;
  • przymusowe orzeczenie sądu- zwykle dzieje się tak na wniosek jednego z małżonków, jest to rzadko stosowany sposób orzekania o rozdzielności majątkowej;
  • moc prawna- to wyjątkowa sytuacja, kiedy rozdzielność majątkowa zostaje ustalana na mocy prawa. Ma to miejsce jedynie w momencie, kiedy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony- w sposób całkowity, bądź ogłosił upadłość własnej działalności gospodarczej;
  • separacja- separacja również jest sposobem na to, by pomiędzy małżonkami zaistniała rozdzielność majątkowa. Pamiętajmy, że separacja nie jest równoznaczna z rozwodem.

Orzeczenie rozdzielności majątkowej- z czym to się wiąże z punktu widzenia prawa?

Orzeczenie rozdzielności majątkowej to nic innego jak swoiste zabezpieczenie swojego majtku, w razie nieporozumień w związku. Z punktu widzenia polskiego prawa, rozdzielność majątkowa jest całkowitym zaprzeczeniem umowy o wspólnocie małżeńskiej. Niemniej jednak jest to dla wielu par dość korzystne rozwiązanie, gdyż dzięki niemu, każdy z członków małżeństwa pracuje na swój własny rachunek. Wobec tego, strony nie są od siebie zależne i nie są pociągane również do odpowiedzialności w momencie, kiedy mąż lub żona ma problemy finansowe. Małżonkowie więc nie posiadają wspólnego majątku i wspólnego dobra, co może ich uratować przez wieloma, niepotrzebnymi konsekwencjami.

Ile kosztuje ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Koszt jaki trzeba zapłacić podczas ustanawiania rozdzielności majątkowej jest mocno uzależniony od tego, w jakiej formie ma ona rzeczywiście zostać ustalona. Najczęściej jednak pary decydują się na wykonanie intercyzy, czyli dokumentu- wiążącej umowy- która ma postać aktu notarialnego. W tym przypadku- zgodnie z polskim prawem- nie jest konieczna wizyta w sądzie i rozprawy sądowe. Niemniej jednak konieczne jest sporządzenie samego aktu notarialnego, a to z kolej może wykonać jedynie uprawniony do tego notariusz. Wobec tego pary muszą się liczyć z wydatkiem około 400 złotych. Co więcej, bardzo istotną kwestią jest to, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz. Wobec tego wszystko, co wspólnie posiadały pary jeszcze przed jej ustanowieniem, w dalszym ciągu zaliczane jest w poczet dóbr wspólnych i obaj z małżonków mają do nich pełne i takie samo prawo.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria Sprawy Rodzinne – mecenas Lucyna Szabelska

Dodaj komentarz