Czym jest faktura wewnętrzna i kiedy się ją wystawia?

wewnetrzna faktura

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest ewidencjonowanie wszelkich swoich operacji gospodarczych. Jednak nie wszystkie z nich wiążą się z koniecznością wystawienia faktury, lecz powodują powstanie obowiązku odprowadzenia podatku. W takiej sytuacji pomocna może być faktura wewnętrzna. Chociaż dokument ten pod tą nazwą nie funkcjonuje już od kilku lat, to wciąż wielu przedsiębiorców używa tego określenia. Czym dokładnie jest faktura wewnętrzna i kiedy się ją wystawia? Podpowiadamy.

Czym jest faktura wewnętrzna?

Faktura wewnętrzna to dokument księgowy, który był powszechnie stosowany do grudnia 2013 roku. Obecnie nie są już używany i został zastąpiony dokumentem wewnętrznym opodatkowania. Jednak ta zwyczajowa nazwa wciąż funkcjonuje i jest używana zwłaszcza przez pracowników starszej daty.

Faktura wewnętrzna była pomocna w pewnych sytuacjach, w których powstawał obowiązek odprowadzenia podatku, jednak czynność, która została wykonana, nie wymagała wystawienia faktury. Taką sytuacją było na przykład świadczenie bezpłatnych usług przez firmę czy nabycie jakiegoś towaru wewnątrzwspólnotowo.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze wewnętrznej?

Wszelkie dokumenty księgowe, takie jak na przykład faktura imienna, faktura VAT, ale również faktura wewnętrzna muszą zawierać pewne Informacje. Dane jakie znajdują się w poszczególnych poświadczeniach, różnią się między sobą. W przypadku faktury wewnętrznej uwzględnia się datę i numer dokumentu oraz datę przekazania towarów lub świadczenia usług.

Powinny być zawarte w niej również podstawowe dane dotyczące stron transakcji i jej rodzaju oraz formy opodatkowania i kursu według którego przeliczono kwotę na fakturze, jeżeli została ona wydana w walucie obcej. W takim dokumencie jednak nie ma informacji o kwocie do zapłaty ponieważ, dotyczy on transakcji nieodpłatnych.

Kiedy wystawia się fakturę wewnętrzną?

Wielu, zwłaszcza młodszych pracowników nie wie, czym jest faktura wewnętrzna, ponieważ obecnie używa się na nią określenia: dokument wewnętrzny opodatkowania. Jest ona jednak stosowana w wielu przedsiębiorstwach, ponieważ pozwala utrzymać porządek w księgowości firmy.

Jest pomocna w wyliczeniu podatku VAT do zapłaty. Stosowana jest więc w czynnościach, które wymagają opłacenia podatku od towarów i usług wewnątrz firmy. Wykorzystywana jest również, wtedy kiedy doszło zwrotu uzyskanych środków otrzymanych w ramach dotacji i różnego rodzaju dofinansowań, ale także wewnątrzwspólnotowego nabycia usług i towarów.

Dodaj komentarz