Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji – czym jest?

zakladowa kontrola produkcji

Zakładowa kontrola produkcji zapewnia unormowanie i uregulowanie poprawnych metod kontroli procesów zachodzących w firmie. Odpowiednia ich weryfikacja umożliwia dostarczenie klientowi produktów najwyżej jakości, co w efekcie zapewnia firmie stabilną i bezpieczną pozycję na rynku.

Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji

System ZKP wyróżnia różne normy dla konkretnych obszarów produkcji wyrobów budowlanych. Producenci, którzy go nie wdrożyli nie mają możliwości sprzedawania swoich produktów. Zakładowa kontrola produkcji to stałe sprawdzanie procesu produkcji przez producenta  w celu utrzymywania zgodności pomiędzy właściwościami wprowadzanych na rynek materiałów z wymaganiami i normami prawnymi. Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji jest więc podstawą funkcjonowania każdej firmy, która zajmuje się produkowaniem materiałów używanych w budownictwie.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Norma ISO 9001 odnosi się do oceny działań prowadzonych w celu zarządzania jakością. Nie narzuca żadnych norm technicznych ani określonych standardów dla wyrobu, ale ocenia skuteczność prowadzonych wewnętrznie przez zakład działań związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości. Norma ta jest stosowana na całym świecie. Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 świadczy o tym, że firmę cechuje dbałość o jakość usług już podczas procesu produkcji.

Co daje firmie wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO?

Certyfikacja ISO odbywa się poprzez wizytę zewnętrznego, bezstronnego audytora, który podejmuje decyzję o przyznaniu firmie certyfikatu. Oprócz tego, niezależnie od wyniku kontroli, zawsze sporządzony zostaje raport. Zawarte są w nim zarówno pozytywne, jak i negatywne spostrzeżenia audytora. Przyjrzenie się ocenie zakładu sporządzonej przez osobę postronną, umożliwia udoskonalenie stosowanych w nim rozwiązań. To ważne dla każdej firmy, której celem jest dostarczanie usług, a także produktów wysokiej jakości.

Dodaj komentarz