Jazda po alkoholu nowe przepisy

Prawo karne jest jedną z najczęściej zmieniających się dziedzin prawa. W szczególności w przypadku postępowania karnego w przeciągu paru lat mieliśmy parę spektakularnych nowelizacji, które odwracały prawa i obowiązki nieraz o 180 stopni. Jak wyglądają nowe przepisy jazdy po alkoholu? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Kwestię jazdy po alkoholu w 2020 roku reguluje niezmiennie art. 178a kodeksu karnego oraz 87 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym pierwszym Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Podobne regulacje znaleźć można w art. 87 kodeksu wykroczeń. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
Główną różnicą jest odmienne określenie stanu stężenia alkoholu w organizmie oraz kara. Nie należy zapominać, że sąd musi w obu przypadkach zasądzić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku przestępstwa na okres od 3 do 15 lat, a w przypadku wykroczenia od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku przestępstwa należy liczyć się również z obowiązkowym świadczeniem na rzecz Funduszu Pokrzywdzonych i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tysięcy złotych do nawet 60 tysięcy.

Jazda po alkoholu – recydywa

Osobnym paragrafem jest tzw. recydywa jazdy po alkoholu. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkowo sąd taką osobę musi skazać na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jedynym wyjątkiem, gdy sąd może nie orzec dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to sytuacja, gdy dojdzie do przekonania, że w sprawie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. W każdym innym wypadku dożywotni zakaz jest obligatoryjny.
Jeśli masz problem z jazdą po alkoholu to zgłoś się do nas po pomoc prawną. Nasza kancelaria specjalizująca się w jeździe po alkoholu zapewni tobie pomoc prawną najwyższej jakości.

Sprawdź: https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Dodaj komentarz