Inspektor nadzoru terenów zieleni – jakie powinien posiadać kompetencje?

Mnóstwo inwestycji budowlanych jest przeprowadzanych w pobliżu terenów zieleni. Wówczas to obowiązkowy jest nadzór. Rolą inspektora jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac. Dzięki temu można skutecznie uniknąć podejmowania niewłaściwych decyzji oraz generowania zbędnych kosztów. Jakie powinien posiadać kompetencje? Podpowiadamy.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru terenów zieleni?

Inspektor nadzoru terenów zieleni w Gdańsku jest potrzebny wówczas, gdy są przeprowadzane inwestycje związane z zakładaniem w miastach terenów zielonych oraz gdy są planowane modernizacje parków.

Do zakresu obowiązków inspektora należy także nadzór terenów zielonych w czasie realizacji poszczególnych inwestycji budowlanych, które to mogą wpłynąć na stan drzew i krzewów znajdujących się na działce budowlanej. W późniejszym etapie prac budowlanych każdy ekspert z tej dziedziny może również podjąć się kontroli prac związanych z zakładaniem trawników czy sadzeniem drzew.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru terenów zieleni

Jest to taka osoba, która ściśle współpracuje z ornitologami, mykologami i etnologami. Zakres obowiązków każdego inspektora nadzoru terenów zieleni obejmuje kilka ważnych zadań. Przede wszystkim jest to kontrola jakości bezpieczeństwa prac oraz spełnianie norm w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo kontroluje on inwentaryzacje zieleni w Gdańsku, nadzoruje prace nad drzewami przeznaczonymi do wycinki oraz tymi, które wymagają pielęgnacji.

Każdy specjalista z tej dziedziny na całym etapie inwestycji sprawdza zgodność jej realizacji z projektem oraz obowiązującymi przepisami. Obszar jego działań jest szczegółowo określony w ustawie Prawo Budowlane. Wszystkie działania inspektora nadzoru terenów zieleni mają na celu ochronę interesów inwestora oraz dobra publicznego, a w szczególności wówczas, gdy planowana inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne czy sąsiadujące nieruchomości.

Dodaj komentarz