Rosnąca skala międzynarodowych przepływów kapitału krótkoterminowego, oddziałującego destrukcyjnie na stabilność rynków finansowych, stanowi temat nieprzerwanych dyskusji od czasu ostatniego kryzysu finansowego. Koszty, jakie musiały ponieść państwa na usuwanie skutków kryzysu, zaczęły skłaniać rządy do obciążania odpowiedzialnością prywatnych inwestorów za generowanie ryzyka i powodowanie niestabilności. Za pilną potrzebę uznano przygotowanie takich instrumentów, które pozwoliłyby ograniczyć negatywny wpływ międzynarodowychContinue Reading

Jednym z najnowszych trendów w obszarze działalności innowacyjnej przedsiębiorstw jest odchodzenie od modelu innowacji powstających w zamkniętych laboratoriach na rzecz modelu innowacji otwartych. W Stanach Zjednoczonych, Niemczech i krajach skandynawskich obserwować można budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie popytowego podejścia. W państwach tych wdrażane są programy wspierania działalności innowacyjnej, w ramach których kluczowym elementem są pomysły pozyskiwane od konsumentów.Continue Reading

We współczesnej gospodarce coraz większe znaczenie zyskuje przemysł kreatywny, który staje się siłą napędzającą wzrost gospodarczy i zatrudnienie w wielu krajach. Podstawową cechą działalności prowadzonej w branżach kreatywnych jest nieograniczona różnorodność produktów. Rynek ten ma olbrzymi potencjał wzrostu a jego rozwój nie opiera się na obniżaniu kosztów produkcji, a na kreowaniu nowych produktów i zaspokajaniu potrzeb konsumentów. W takich warunkachContinue Reading

Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawił projekt ustawy mającej na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, traktując innowacje jako podstawową szansę rozwojową kraju. Doprawdy trudno zrozumieć, że Prezydent musiał czekać kilka lat z koncepcją wspierania innowacji aby ogłosić ją przed wyborami, a przy tym w taki sposób jakby o innowacjach w Polsce nikt do tej pory nie słyszał.Continue Reading

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego omijając potrzebę dyskusji w kwestii gruntownej reformy całego sektora, w sytuacji powtarzających się skandali w uczelniach dotyczących realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych, defraudowania środków publicznych w ramach projektów badawczych oraz wielu innych nieprawidłowości, od czasu do czasu zastępczo i na przetrwanie proponuje instrumenty mające służyć rozwiązaniu wszelkich problemów. W ostatnim czasie w sytuacji wymykania się spod kontroliContinue Reading

Z pewnością wszyscy znają baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza. Polecam do przypomnienia jeśli nie zapisała się w pamięci. Powód ? Jest to moim zdaniem doskonała alegoria systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce ? Nie sądzę aby ktoś napisał ciekawszą niż Andersen ekspertyzę z interpretacją obecnej sytuacji, jaka ma miejsce w środowisku akademickim i jego instytucjach.Continue Reading

Chciałabym postawić pytanie o sens istnienia jednego z fundamentów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którym z pewnością zdenerwuję wiele osób. Chodzi o minimum kadrowe, które w świetle Ustawy jest warunkiem uzyskania uprawnień na kierunku i prowadzenia kształcenia. Jest to przypisana dla danego kierunku liczba pracowników z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego, doktora a także w ramach limitu – magistra, która  musi być zatrudnionaContinue Reading

Społeczeństwo polskie stoi obecnie przed wyzwaniem uporania się z wieloma złożonymi problemami. Należy do nich m.in. sztywne bezrobocie, wysokie zarówno wśród osób z wyższym wykształceniem jak i wśród osób o niższych kwalifikacjach. Problemem jest dostępność i jakość podstawowych usług społecznych oraz system zabezpieczeń  generujący zjawisko wykluczenia społecznego.Continue Reading

15 listopada 2010 w Moskwie aresztowano dwóch artystów z artystycznej grupy „Voina” – Olega Vorotnikova i Leonida Nikolaeva. Zostali oni przewiezieni do „Centrum Przeciw Ekstremizmowi” – więzienia o ostrym rygorze w Sankt Petersburgu, jak dotąd pozostają w areszcie. Postawiono im zarzuty z art 213.1 b rosyjskiego kodeksu karnego, który mówiContinue Reading