Brak odpowiednich kompetencji rektorów w okresie ostatnich dwudziestu lat,  w szczególności w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostką naukowo – badawczą, skutkuje obecnie ograniczeniem możliwości wypełniania przez uczelnie ich kluczowych funkcji, zablokowaniem rozwoju, utrwalaniem patologicznych relacji i zjawisk zarówno w obrębie uczelni jak i w całym systemie nauki i szkolnictwa wyższego.Continue Reading

Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawił projekt ustawy mającej na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, traktując innowacje jako podstawową szansę rozwojową kraju. Doprawdy trudno zrozumieć, że Prezydent musiał czekać kilka lat z koncepcją wspierania innowacji aby ogłosić ją przed wyborami, a przy tym w taki sposób jakby o innowacjach w Polsce nikt do tej pory nie słyszał.Continue Reading

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego omijając potrzebę dyskusji w kwestii gruntownej reformy całego sektora, w sytuacji powtarzających się skandali w uczelniach dotyczących realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych, defraudowania środków publicznych w ramach projektów badawczych oraz wielu innych nieprawidłowości, od czasu do czasu zastępczo i na przetrwanie proponuje instrumenty mające służyć rozwiązaniu wszelkich problemów. W ostatnim czasie w sytuacji wymykania się spod kontroliContinue Reading

Z pewnością wszyscy znają baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza. Polecam do przypomnienia jeśli nie zapisała się w pamięci. Powód ? Jest to moim zdaniem doskonała alegoria systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce ? Nie sądzę aby ktoś napisał ciekawszą niż Andersen ekspertyzę z interpretacją obecnej sytuacji, jaka ma miejsce w środowisku akademickim i jego instytucjach.Continue Reading

Chciałabym postawić pytanie o sens istnienia jednego z fundamentów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którym z pewnością zdenerwuję wiele osób. Chodzi o minimum kadrowe, które w świetle Ustawy jest warunkiem uzyskania uprawnień na kierunku i prowadzenia kształcenia. Jest to przypisana dla danego kierunku liczba pracowników z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego, doktora a także w ramach limitu – magistra, która  musi być zatrudnionaContinue Reading

Społeczeństwo polskie stoi obecnie przed wyzwaniem uporania się z wieloma złożonymi problemami. Należy do nich m.in. sztywne bezrobocie, wysokie zarówno wśród osób z wyższym wykształceniem jak i wśród osób o niższych kwalifikacjach. Problemem jest dostępność i jakość podstawowych usług społecznych oraz system zabezpieczeń  generujący zjawisko wykluczenia społecznego.Continue Reading