Wiosna to dla uczniów ostatnich klas wyjątkowy okres. Tegoroczną serię egzaminów szkolnych rozpoczną gimnazjaliści, którzy w dniach 10-12 kwietnia po raz ostatni przystąpią do sprawdzianu końcowego. W tym samym miesiącu ósmoklasiści po raz pierwszy napiszą swój egzamin. Zatem czasu na naukę zostało coraz mniej. Jak poradzić sobie z przygotowaniami wContinue Reading

Miniony rok przyniósł wiele zmian w obszarze sztucznej inteligencji – jej różnorodne zastosowania można zauważyć w aplikacjach mobilnych, smartfonach oraz usługach związanych z personalizowaniem reklam. Jednak rok 2019 nie przyniesie rewolucji wśród dla rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, należy spodziewać się raczej ich konsekwentnego rozwoju, bardziej praktycznego zastosowania i większejContinue Reading

Jednym z większych wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć człowiekowi w najbliższych dekadach, będzie wytworzenie wystarczającej ilości żywności. Groźne są nie tylko zmiany klimatyczne i  związane z tym migracje ludności. Zgodnie z przewidywaniami ONZ, liczba ludności może do 2050 roku zbliżyć się do 10 miliardów. To wpłynie na zwiększenie globalnego zapotrzebowania na żywność, ale jest też szansąContinue Reading

Nie ma ważniejszej kwestii dla studenta czy kandydata na studia, niż uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy po skończeniu studiów podejmie zadowalającą pracę, zgodnie z wykształceniem i czy w ogóle ją znajdzie, czy też będzie musiał poddać się popularnemu obecnie w Polsce schematowi sukcesu: mobilność, migracja i emigracja.

Bardzo często uczelniom stawia się zarzut, że kształcą pod kadrę a nie pod potrzeby rynku pracy. W przypadku niektórych uczelni jest to prawda. Muszą bowiem zagospodarować zatrudnionych  pracowników dydaktyczno – naukowych, czyli takich, którymi dysponują. O tym w tekście Komu potrzebne jest minimum kadrowe. W miejsce teoretyków uczelnie mogłyby zatrudniać specjalistów z doświadczeniem, wnoszących nową wartość do procesu kształcenia. W wielu przypadkach jestContinue Reading

Brak odpowiednich kompetencji rektorów w okresie ostatnich dwudziestu lat,  w szczególności w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostką naukowo – badawczą, skutkuje obecnie ograniczeniem możliwości wypełniania przez uczelnie ich kluczowych funkcji, zablokowaniem rozwoju, utrwalaniem patologicznych relacji i zjawisk zarówno w obrębie uczelni jak i w całym systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

Prezydent RP Bronisław Komorowski przedstawił projekt ustawy mającej na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, traktując innowacje jako podstawową szansę rozwojową kraju. Doprawdy trudno zrozumieć, że Prezydent musiał czekać kilka lat z koncepcją wspierania innowacji aby ogłosić ją przed wyborami, a przy tym w taki sposób jakby o innowacjach w Polsce nikt do tej pory nie słyszał.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego omijając potrzebę dyskusji w kwestii gruntownej reformy całego sektora, w sytuacji powtarzających się skandali w uczelniach dotyczących realizacji przewodów doktorskich, habilitacyjnych, defraudowania środków publicznych w ramach projektów badawczych oraz wielu innych nieprawidłowości, od czasu do czasu zastępczo i na przetrwanie proponuje instrumenty mające służyć rozwiązaniu wszelkich problemów. W ostatnim czasie w sytuacji wymykania się spod kontroliContinue Reading

Z pewnością wszyscy znają baśń Hansa Christiana Andersena Nowe szaty cesarza. Polecam do przypomnienia jeśli nie zapisała się w pamięci. Powód ? Jest to moim zdaniem doskonała alegoria systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce ? Nie sądzę aby ktoś napisał ciekawszą niż Andersen ekspertyzę z interpretacją obecnej sytuacji, jaka ma miejsce w środowisku akademickim i jego instytucjach.